Selecteer een pagina

Ons dorp Son en Breugel in 2024

Hoe ziet ons dorp er uit als de huidige plannen van de gemeente doorgaan? 

  • Datum: 12 April 2024
  • Centrum: Gedomineerd door een gigantisch dorpshuis
  • Financiën: Tekort

Over een project van

€ 9 miljoen 

Op 27 augustus staat een raadsvergadering gepland, waarin  een besluit genomen wordt over het voorstel betreffende een nieuw dorpshuis in de kerk van Son en Breugel. Een besluit voor een uitgave van minstens 9 MILJOEN en op een moment dat er nog te veel zaken onduidelijk zijn. Zo is er bijvoorbeeld bijna geen draagvlak bij de beoogde toekomstige gebruikers, voldoet de accommodatie niet aan de gestelde eisen en wensen en zijn de exploitatiekosten niet aanwezig.

Er zijn ongeveer 50 vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder, geen van deze vragen is beantwoordt. 

Daarnaast is het is ook maar de vraag of het verantwoord is om een voorlopige uitgave van 9 MILJOEN te doen op een moment dat een grote economische crisis dreigt, iets wat direct invloed zal hebben op de begroting en uitgave van onze gemeente.

 

 

Een nieuw dorpshuis ? Hoezo nieuw? 

VAN:                                                       NAAR: 

De kerk in de jaren 1960

De kerk in 2024

Het verschil? …9 miljoen euro!

Uit het nieuws van 14 augustus 2020:

nog nooit kromp de Nederlandse economie zo hard: 8,5% in het tweede kwartaal van dit jaar’

de Volkskrant

Nederlandse economie krimpt met een ongekende 8,5%

Nu.nl

Loop even mee naar het centrum in 2024

Het dorp in 2024

Loop even naar het centrum, anno nu en ga kijken, ..wat je nu ziet is wat je in 2024 ook ziet. Alleen de bouwhekken zijn weg.. en het Vestzaktheater. Jammer..? Doodzonde!

Ziet u veel mensen rond de kerk lopen, ziet u veel activiteit? Nee?

Ook dat zal het beeld zijn in 2024.

Er zijn zowat geen mensen die gebruik gaan maken van het nieuwe dorpshuis. Wat komt er eigenlijk in?

Misschien de bibliotheek, als die nog bestaat over 4 jaar.

Maar wat gaat er dan veranderen? Kijk naar de foto’s hierboven, rechts het definitieve ontwerp van 9 miljoen, dit is wat we gaan krijgen als op 27 augustus vóór het plan gestemd gaat worden.

Kosten van de plannen tot nu toe? ±2 miljoen euro..

 

Oproep aan: Monique, Helga, Marianne, Joris, Willem, Henk, Peer, Elly, Camille, Kees, Marco, Don, Frans, Jelle en Theo

Voor zover jullie nog niet besloten hebben wat je gaat stemmen op 27 augustus;

Stem met je hart en kijk vanaf nu wat het beste is voor ons dorp. Heb de moed om te kiezen zonder de ballast van het verleden;

verharde standpunten, oud zeer, verlopen partijstandpunten en politieke schermutselingen.

Kies voor het dorp, voor de mensen die na ons komen, zadel ze niet op met een beroerde erfenis.

Gezichtsverlies? Nee hoor, voortschrijdend inzicht !

Neem een moedig besluit en zie af van de bouw van dit dorpshuis.

Stem met je hart, veel wijsheid!

mensen in Son en Breugel, laat ook uw stem horen; 

STEM HIER

Wat kan je niet doen met minder dan 9 miljoen..een idee..